Automatchic 3

Handhållen enhet som fångar kulörer med total precision

Automatchic 3 är en handhållen enhet som mäter kulörer automatiskt och vidarebefordrar informationen till en dator. Efter att du har läst av kulören söker programvaran automatiskt efter receptet och optimerar vid behov. För svårare kulörer erbjuder Automatchic 3 ett nyanseringssteg.

Viktiga fördelar:
- Sök kulörrecept utan kod
- Programvara förhindrar misstag
- Minskar manuell nyansering och omarbeten
- Mycket snabbare än traditionella metoder för kulörpassning
- Levereras med väska, kalibreringsverktyg och tillbehör